Toast z koniczynką

OBORNIKI. W poniedziałkowy wieczór lutego wyznaczyli sobie na spotkanie z toastem noworocznym, członkowie i sympatycy PSL. W salach restauracji Millenium pojawili się parlamentarzyści w osobach posłów Andrzeja Grzyba i Stanisława Kalemby. Przybyli burmistrzowie A.Rydzewska i B.Janus oraz liczna rzesza członków i sympatyków stronnictwa. –  Niech łączy nas nadzieja a czterolistna koniczynka przynosi nam szczęście – życzył S.Kalemba. A.Grzyb wzniósł toast noworoczny ozdabiając go spostrze- żeniem – jak mamy wokół przyjaciół i osób życzliwych, to lepiej się żyje. 

W atmosferze wzajemnej sympatii ludowcy rozmawiali, wspominali i planowali. Był też czas na osobiste refleksje i bardzo konkretne rozmowy z posłami i burmistrzami. Krzysztof Paszyk, którego obowiązki „zesłały” do Piły przyznał, że takiego ładunku serdeczności jak w Obornikach, tam nie znajduje. Trzeba to przyznać, że gdyby miłe słowa mogły stać się monetą, moglibyśmy się śmiać z kryzysu.    

Podobne artykuły