Ratunek dla wyludniającej się wsi

OBORNIKI, OBJEZIERZE. Są coraz większe szanse na dotację na rewitalizacji wsi gminnych. By zwiększyć możliwość ich otrzymania, gmina Oborniki zgadza się nawet na zwiększenie współfinansowania zadań w 50%, zamiast w 25%, jak inne gminy. To ma wyrównać szanse, bo gmina Oborniki nie dostanie punktów za dochody, które są „zbyt duże” – stwierdziła skarbnik Joanna Kus – Gzyl. 

O pieniądze z zewnątrz warto się starać, bo mowa o kwocie miliona złotych. O wsparcie na rewitalizację stara się również Objezierze. Co można tam będzie za wspomnianą pomoc materialną wykonać? Ma przykład wyremontować dom kultury, który ma nie tylko interesujące walory architektoniczne, ale i spore znaczenie historyczne. 

Istnieje potrzeba wspierania takich wsi jak Objezierze, bo inaczej mogą powoli zanikać na mapie gminy. Jeżeli jeszcze do niedawna żyło w Objezierzu 800 rodzin, dziś jest ich zaledwie 750, a kolejne już planują wyjazd na zawsze. 

Zupełnie odwrotnie jest w Wargowie, Bogdanowie, czy nieodległym Zielątkowie, gdzie brakuje już działek pod budowę. W Objezierzu na przestrzeni wielu lat wybudowano tylko jeden, jedyny dom. Nie ma tam pracy, brak jest dogodnej komunikacji. Rewaloryzacja wsi mogłaby nieco podnieść jej atrakcyjność.  

Czy to wystarczy, by wieś się zaczęła rozwijać? To będzie można stwierdzić dopiero po latach.

Podobne artykuły