Połajewski turniej

POŁAJEWO. We wtorek 27 stycznia w Połajewie odbyły się gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju Młodzież zapobiega pożarom. W eliminacjach wzięło udział kilkanaścioro młodych ludzi z terenu gminy Połajewo uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież miała do napisania test, w którym trzeba było się wykazać znajomością zarówno przepisów, jak i konkretnych umiejętności, jakimi należy wykazać się  w przypadku sytuacji kryzysowej. 

Jury w składzie prezes OSP Jan Michałek, członek – komendant straży w Czarnkowie Tadeusz Mendyk i Agnieszka Nowicka, nauczycielka ze szkoły w Boruszynie, ustaliło ostateczne wyniki. W grupie uczniów szkół podstawowych zwyciężyli Tyberiusz Wassel, Joanna Mielcarek i Adrian Bukowski. Spośród uczniów szkół gimnazjalnych test najlepiej napisali  Maciej Nosal, Łukasz Pochyluk i Angelika Wassel. W kategorii szkół środnich wyróżniono Kingę Zdon oraz Ewę Aniołę.  

Podobne artykuły