Oborniki kryzys dotknął dotąd najsłabiej w regionie

POWIAT OBORNICKI. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało oficjalne, zweryfikowane dane dotyczące bezrobocia za cały ubiegły rok, włącznie z grudniem. Na koniec 2008 roku w powiecie obornickim oficjalnie zarejestrowanych jako bezrobotne było 1179 osób. Stopa bezrobocia wynosiła 5,9%. W samym grudniu zarejestrowało się „na bezrobociu” dodatkowo 228 osób. W tym samym czasie pracę podjęły 82 osoby. Wzrost bezrobocia wyniósł 4,1% w skali miesiąca. 

Jak się okazuje, dzięki dobrze na razie stojącym gospodarczo Obornikom, przyrost bezrobocia w całej tej Wielkopolski jest w powiecie obornickim najmniejszy. Oborniki są na razie najsłabiej dotkniętym kryzysem gospodarczym miastem pomiędzy Poznaniem a Piłą. Czy taka sytuacja się długo utrzyma, to już sprawa otwarta.

Oto powiatowy ranking przyrostu bezrobocia w grudniu w naszej części Wielkopolski:

1. powiat chodzieski 32%

2. powiat szamotulski 11,3%

3. powiat wągrowiecki 8,5%

4. powiat czarnkowsko – trzcianecki 6,8%

5. powiat poznański 6,1%

6. powiat obornicki 4,1%

Aż 70,3% spośród bezrobotnych w powiecie obornickim to kobiety. 48,2% bezrobotnych mieszka na wsi, natomiast 51,8% w miastach – Obornikach i Rogoźnie. Osoby powyżej 50 roku życia to 20% całości bezrobotnych. Aż 27,1% bezrobotnych to młode osoby, poniżej 25 roku życia. Mimo więc wielu programów pomocowych oraz wypuszczania kolejnych roczników absolwentów po „reformie” szkolnictwa, wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi utrzymuje się, a nawet zwiększa.  Maleje za to liczba „zawodowo” bezrobotnych. Ludzi trwale uchylających się od pracy jest wśród całości niezatrudnionych 36,2%. Niestety, tylko 77 osoby objęto aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu, 3 z nich założyły własną działalność gospodarczą, także tylko 3 odbyły staż w zakładzie pracy.

Podobne artykuły