Koniec bonifikat przy zakupie mieszkań komunalnych

OBORNIKI. Pewna mieszkanka ulicy Powstańców Wlkp. złożyła niegdyś skargę na burmistrza Obornik, iż ten odmawia jej sprzedaży mieszkania komunalnego, w którym ta pani od paru lat mieszka. Inny obywatel skarżył się radnym, że mu władze gminy nie chcą udzielić znacznej bonifikaty przy sprzedaży zajmowanego przezeń od dziesiątek lat mieszkania przy ulicy Młyńskiej. 

Zdecydowana większość obywateli kupuje mieszkania bez bonifikat, upustów i obniżek. Tymczasem w gminie Oborniki była pewna grupa obywateli, którzy kupowali je po bardzo zaniżonej cenie. Zdaniem władz Obornik ma się to skończyć. 

Podczas najbliższej sesji rady miejskiej radni zastanowią się nad całkowitą likwidacją tego przywileju, który udzielono tylko mieszkańcom lokali komunalnych. Wzorem innych miast, również w Oborniki planują całkowite zniesienie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 

Zawiadująca zasobami komunalnymi Obornik Małgorzata Borysowska przyznała – inni też by chcieli kupić za 40% lokal od miasta i zrobić z nim później co zechcą. Przecież lokator może w przyznanym lokalu mieszkać do śmierci i nie ma powodu by mu lokal sprzedać. Nie byłaby to racjonalna gospodarka mieszkaniami, bo gmina nie ma wolnych środków na inne inwestycje lokalowe. 

Prawdopodobnie od przyszłego miesiąca, jeśli ktoś zechce kupić zamieszkiwany przez siebie lokal komunalny, będzie musiał zapłacić  po wycenie za realną wartość. Radny Wojciech Pawlik proponuje, by dać wyjątkowo jednak kilka procent bonifikaty w przypadku jednorazowej zapłaty za kupowany lokal. Była też propozycja, by w przypadku zmiany przeznaczenia lokalu, odebrać go właścicielowi. To jednak mogłoby być jednoznaczne z ograniczaniem dysponowania własnością. Nad tym i podobnymi wnioskami radni pochylą się podczas sesji zaplanowanej na 20 lutego.  

Podobne artykuły