Obchody rocznicy Powstania w Połajewie

POŁAJEWO. W związku z 90 rocznicą Powstania Wielkopolskiego w Połajewie i okolicznych miejscowościach upamiętniono czyny Powstańców wywodzących się  z terenu gminy. Przygotowania obchodów tego doniosłego wydarzenia podjęły się Gimnazjum w Młynkowie i Szkoła Podstawowa w Boruszynie. Uroczystości rocznicowe patronatem objął wójt, w działania włączyły się parafie, szkoły z Połajewa oraz Gminny Ośrodek Kultury. 

O randze wydarzenia świadczyć może obecność wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in. Tadeusz Stachowski, prezes koła powiatowego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, wiceburmistrz Czarnkowa Grzegorz Kaźmierczak, Elżbieta Rybarczyk, etatowy członek zarządu powiatu, wójt Lubasza Jan Graczyk, radny powiatu Janusz Rajek, ks. Maksymilian Kamza – proboszcz parafii w Boruszynie, ks. kanonik Henryk Mucha – proboszcz parafii w Połajewie, sołtysi gminy Połajewo, radni, dyrektorzy szkół. Licznie przybyły delegacje szkół, gminnych jednostek OSP i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a poczty sztandarowe wydelegowane przez każdą z organizacji zapewniły właściwą oprawę święta. Obok mieszkańców poszczególnych miejscowości w obchodach rocznicowych wzięli udział uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych wraz z nauczycielami.

Obchody rozpoczęto 1 lutego montażem słowno muzycznym "Gdy wzeszła jutrzenka wolności", przypominającym wydarzenia z dnia 13 lutego 1919 roku. Program przestawiony przez młodzież gimnazjalną i uczniów szkoły podstawowej przygotowany został pod kierunkiem nauczycielek Magdaleny Rembacz i Lucyny Frieske. Następnie uczestnicy uroczystości zebrali się przy mogiłach Powstańców Wielkopolskich na cmentarzach w Boruszynie, Krosinie i Połajewie. Do apelu poległych wezwali zebranych ksiądz Maksymilian Kamza i ksiądz kanonik Henryk Mucha. 

Podczas swoistej peregrynacji po miejscach pamięci Powstańców przypomniano ich nazwiska – spoczywających na cmentarzu w Krosinie:  Ignacego Kokota, Aleksandra Kulupę, Józefa Turostowskiego, Kazimierza Ślęgę, Stanisława Trafasa,  Stanisława Droba i Franciszka Borowiaka; pochowanych na cmentarzu w Boruszynie: Franciszka Budaja, Leona Stryczewskiego, Leona Kulkę, Romana Brączkowskiego i Leona Bobrowskiego oraz tych, których mogiły znajdują się na cmentarzu w Połajewie: Kazimierza Mielcarka, Tadeusza Pachołka, Wacława Ziemka, Leona Dylawerskiego, Andrzeja Kabacińskiego, Józefa Jarosza, Leona Cieluszka, Leona Zdona, Jana Mielcarka, Andrzeja Smogura, Michała Filodę, Szymona Dylawerskiego, Jana Surmę, Jana Kłosa i Antoniego Leśnika. 

Do grobu każdego powstańca wydelegowano jednego gimnazjalistę z zapalonym zniczem. Dla uczczenia pamięci wezwanym do apelu na cmentarzach grano "Ciszę", a dźwięk werbla przywoływał kolejne nazwiska z chlubnej przeszłości powstańczej. Na grobie każdego z Powstańców jeszcze przed lutowymi obchodami rocznicy przytwierdzono pamiątkowy krzyż wzorowany na krzyżu powstańczym. Dziesięciocentymetrowe emblematy wykonane zostały z żywicy poliestrowej przez artystę-plastyka związanego z poznańską ASP. 

Krzyże powstańcze umieszczono również na grobach spoczywających na cmentarzu w Młynkowie: Piotra Kulczyńskiego, Władysława Sotka i Czesława Magdziarza, na cmentarzu przy kościele w Boruszynie: Leona Jęchorka, Michała Pawlika, Józefa Bukowskiego, Józefa Wujca, Stefana Ratajczaka, Józefa Sikory i Jana Szramy; na cmentarzu w Krosinku Antoniego Bartola i Aleksandra Kaczmarka oraz spoczywającego w Ludomach Marcina Siejakowskiego i Józefa Pawlika, którego grób znajduje się w Lubaszu. 

Kontynuacją uroczystości był przemarsz kolumną pod pomnik arcybiskupa Walentego Dymka, w biografii którego silnie zaznaczony jest epizod powstańczy. Podczas Powstania wywodzący się z Połajewa arcybiskup był członkiem Wydziału Wykonawczego Rady Ludowej miasta Poznania, w tym okresie współorganizował również Narodowe Stronnictwo Ludowe. 

Na okoliczność obchodów 90 rocznicy pamiątkowy krzyż  pojawił się również na pomniku arcybiskupa. W asyście pocztów sztandarowych i przy dźwiękach werbli przybyłe na manifestację delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Wójt Pochyluk oraz E.Rybarczyk w swoich wystąpieniach podkreślili patriotyczną postawę walczących w powstaniu. Nie zabrakło słów podziękowania skierowanych nauczycieli, uczniów, intonującego Rotę Towarzystwa Śpiewu im. św. Cecylii z Połajewa oraz przybyłych gości za włączenie się w organizację i udział w uroczystości.

Mszę św. koncelebrowaną w kościele parafialnym w Połajewie odprawili księża Mucha i Kamza. Oprawę muzyczną mszy zapewnił chór Cecylia z Połajewa. Po mszy na zaproszonych gości czekał poczęstunek w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Spośród imprez towarzyszących obchodom 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego warto wspomnieć o konkursie plas- tycznym adresowanym do uczniów gimnazjalnych "Historia Powstania Wielkopolskiego na pocztówce", ogłoszonym na przełomie listopada i grudnia przez Gimnazjum w Młynkowie. Celem konkursu było zaprojektowanie pocztówki z okazji rocznicy Powstania. 

Spośród 121 prac konkursowych komisja przyznała I miejsce Michałowi Mazurowi z Gimnazjum w Ujściu, II miejsce Annie Straśko, Annie Słoma i Marice Wiśniewskiej z Gimnazjum w Ujściu, zaś miejsce III zajęli Małgorzata Gilewicz z Gimnazjum w Młynkowie, Zbigniew Kowalewski  z Gimnazjum w Siedlisku oraz Angelika Wassel z Gimnazjum w Młynkowie. Wyróżnienia otrzymali Karolina Gawrach z Gimnazjum w Młynkowie, Hanna Graś z Gimnazjum w Rosku, Daniel Rembacz z Gimnazjum w Młynkowie i Monika Mierzwa z Gimnazjum w Lubaszu. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe wraz z dyplomami podczas uroczystości rocznicowych w Młynkowie, zaś wszystkie nadesłane prace można było podziwiać po uroczystości na okolicznościowej wystawie.

Podobne artykuły