Kryzys: ruszyła lawina zwolnień?

POWIAT OBORNICKI.  W minionym tygodniu ukonstytuowała się nowa Powiatowa Rada Zatrudnienia. Na jej czele ponownie stanął wójt Ryczywołu Jerzy Gacek a wiceprzewodniczącym został Roman Białachowski, rolnik z Pacholewa. 

Rada wysłuchała sprawozdania dyrektora  Powiatowego Urzędu Pracy. Jego zdaniem liczba bezrobotnych wzrosła w grudniu i styczniu, a może wzrosnąć dalej, ponieważ zapowiadają się już pierwsze zwolnienia grupowe. W ciągu ostatatnich miesięcy zamknęło lub ograniczyło działalność kilkadziesiąt małych firm, głównie usługowych.  Zdaniem dyrektora na początek pracę utracą osoby z nienajlepszą opinią, mało przydatne lub nazbyt często przebywające na zwolnieniu chorobowym. Wyłączając Ruukki Oborniki, o czym piszemy w innym miejscu, zwolnienia nie są jeszcze znaczne i obejmują najwyżej po kilka osób. Bols zwolnił ośmiu pracowników, ale kilka innych firm najwyżej po dwie do czterech. 

Podobne artykuły