Ranking szkół zawodowych powiatu

POWIAT OBORNICKI. Centralna Komisja Egzaminacyjna oficjalnie potwierdziła z nowym rokiem wyniki egzaminów w różnych typach szkół, podając je do publicznej wiadomości. W tym numerze podajemy wyniki nauczania w szkołach średnich zawodowych dziających na terenie powiatu obornickiego. 

Na podstawie procentowego, średniego wyniku egzaminu potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2008,  utworzyliśmy ranking  szkół średnich zawodowych.  Na średnią złożyły się egzaminy z wszystkich przedmiotów zawodowych, jakie zdawali uczniowie.

Dodajmy, że przy ocenie pracy szkoły bierze się pod uwagę wiele czynników. Wśród nich ważnym, ale nie jedynym, jest wynik egzaminów zewnętrznych, mierzących umiejętności uczniów i opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych.

1. ZS im.Cegielskiego Rogoźno 65,12%

2. ZSA Rogoźno 61,19%

3. ZS im.Kutrzeby Oborniki 58,10%

4. ZS im.Mickiewicza Objezierze 58,06% 

Podobne artykuły