Bo mowa dla niektórych jest złotem

ROGOŹNO. W minionym roku najaktywniejsze w radzie były – licząc to ilością interpelacji – panie Renata Tomaszewska i Agata Pasternak. Trzeba to przyznać, iż radne są nie tylko najładniejszą częścią całej rady miejskiej Rogoźna, to jeszcze okazały się być mądre, gdyż ich interpelacje były z gruntu przemyślne i zasadne. 

Pierwsza z nich złożyła ich osiem a druga siedem. Przebił je jedynie przewodniczący Roman Szuberski, który złożył aż dziewięć interpelacji. Żadna z wymienionych pań radnych nie zabrała głosu w części podsumowującej dokonania podczas ostatniej sesji, więc do ich zalet należałoby jeszcze dodać – skromność. 

Ich przeciwwagą w tej kwestii był za to radny Zbigniew Nowak z Budziszewka. Bardzo długo i kwieciście opowiadał o swych dokonaniach oraz dokonaniach własnej komisji problemowej. Niemal każde zdanie zaczynał słowami „to dzięki nam”, „gdyby nie my”, „tylko dzięki naszemu staraniu”, a zdań tych było wiele. Miło było tego słuchać upewniając się coraz bardziej, że jeżeli słońce wciąż wschodzi, to głównie za przyczyną komisji Nowaka oraz tylko dzięki jego osobie.  Pan Zbyszek już dawno temu nauczył się od dobrego korepetytora, że nie jest przecież ważne co się zrobi, ale jak się to potem medialnie sprzeda.

Podobne artykuły