Zimny zrezygnował i skrytykował

RYCZYWÓŁ. W środę 21 stycznia odbyło się posiedzenie komisji oświaty kultury i spraw społecznych rady gminy Ryczywół. Po rezygnacji z dniem 1 stycznia jej przewodniczącego Roberta Zimnego z pełnienia dotychczasowej funkcji koniecznym stała się sprawa wyboru jego następcy. 

W pierwszej części członkowie komisji usłyszeli o przyczynach decyzji pana Roberta. Było to, wśród innych, zakłócenie równowagi w gminie między władzą ustawodawczą i wykonawczą oraz marginalny – zdaniem Roberta Zimnego – wpływ komisji i samych radnych na proces decyzyjny. Brak regulaminu komisji zdecydowanie hamował jej działalność. Przewodniczącego bolało zbyt małe finansowanie kultury na terenie gminy Ryczywół. Przeszkadzał mu też brak jakiejkolwiek strategii rozwoju kultury fizycznej. Dziwiło nieuzasadnione zawieszenie rozmów w sprawie partnerstwa z miastem Wiehl w Niemczech. Nie chciał firmować swym nazwiskiem brak decyzji w sprawie zmian w sieci szkół na terenie gminy oraz brak uwzględnia kwestii ochrony zabytków w założeniach budżetowych, a sprawa dokładniej dotyczyła kościoła ewangelickiego w Ryczywole. Jako poważny błąd uznał nikłą współpracę pomiędzy władzami gminy a przedsiębiorcami, a także zbyt małą skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, spowodowaną brakiem reorganizacji urzędu i prowadzeniem zbyt zachowawczej polityki budżetowej. 

Radni wysłuchali argumentów Roberta Zimnego z uwagą i prawdopodobne choć w części podzielili jego krytykę. Dowodem na to może być brak osoby chętnej go zastąpić. Wobec braku kandydata na jego miejsce komisja do kolejnego posiedzenia będzie funkcjonować bez przewodniczącego.

Podobne artykuły