Ranking poziomu nauczania w szkołach średnich powiatu obornickiego

POWIAT OBORNICKI. Centralna Komisja Egzaminacyjna oficjalnie potwierdziła z nowym rokiem wyniki egzaminów w różnych typach szkół, podając je do publicznej wiadomości. Po publikacji wyników szkół podstawowych oraz gimnazjów w regionie, w tym numerze podajemy wyniki nauczania poszczególnych przedmiotów w szkołach średnich dziających na terenie powiatu obornickiego. 

Na podstawie procentowego, średniego wyniku egzaminu maturalnego na koniec szkoły, jaki przeprowadzono na wiosnę we wszystkich szkołach Polski, utworzyliśmy listę rankingową poziomu nauczania dla całego regionu. Punktem odniesienia był średni wynik uzyskany przez wszystkich uczniów w kraju. Porównanie średniej krajowej z egzaminu maturalnego, podanej w procentach, ze średnią uzyskaną w tychże procentach przez ucznia z powiatu obornickiego, stanowi o pozycji poszczególnego przedmiotu w rankingu poziomu nauczania.

Wyniki podajemy w punktach: 1 punkt dodatni przyznawaliśmy za przekroczenie średniej krajowej o 0,01%.  Punkt ujemny, to uzyskanie przez statystycznego ucznia szkoły powiatu obornickiego wyniku o 0,01% mniejszego, niż przez statystycznego ucznia w całej Polsce. Ocenie poddaliśmy tylko egzamin maturalny w zakresie podstawowym. W nawiasach podajemy średnią krajową z danego przedmiotu i średnią powiatową.

Niestety, tylko pięć z jedenastu porównywanych przez nas przedmiotów, naucza się w powiecie obornickim, uzyskując średnią wyniku wyższą, niż średnia krajowa. W pozostałych przypadkach uczniowie wykazali się mniejszą wiedzą, niż uczniowie w całym kraju. Szczególnie wynik z fizyki można uznać za niepokojący. Znacznie poniżej średniej krajowej wypada też matematyka i chemia, co dziwi, gdyż dyrektorami obornickich szkół średnich są nauczyciele tych właśnie przedmiotów.

Dodajmy, że przy ocenie pracy nauczycieli danego przedmiotu bierze się pod uwagę wiele czynników. Wśród nich ważnym, ale nie jedynym, jest wynik egzaminów zewnętrznych, mierzących umiejętności uczniów możliwe do sprawdzenia w formie pisemnej i opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych.

1. Język niemiecki     +53 (54,4/59,7)

2. Geografia     +16 (46,3/47,9)

3. WOS        +9 (40,6/41,5)

4. Język polski    +3 (52,1/52,4)

5. Biologia        +1 (40,8/40.9)

6. Język angielski    -11 (60,7/58,6)

7. Historia        -15 (54,8/53,3)

8. Język rosyjski    -21 (60,3/58,2)

9. Matematyka    -36 (53,2/49,6)

10. Chemia        -50 (50,9/45,9)

11. Fizyka        -101 (57,4/47,3)

Podobne artykuły