Absurdalne prawo w odwrocie

POWIAT OBORNICKI. Niedawno Polskę jak i powiat obornicki obiegła informacja, według której od każdego pracodawcy wymagane będzie, aby zatrudnił jedną osobę po szkoleniu strażackim. Absurdalne prawo weszło w życie 18 stycznia a dotyczyć miało nawet firm dwuosobowych. Przeraziło to większość posłów, którzy pracują teraz nad jego szybką nowelizacją, która ma stać się bardziej realna. Przepis nakazujący firmom zatrudnienie specjalistów od spraw przeciwpożarowych  mocno komplikuje życie pracodawcom, a jego absurdalność podzielają również inspektorzy pracy. 

Ci ostatni obiecują, że będą bardzo pobłażliwie traktować nie spełnianie tego przepisu. Będą jedynie przypominać, że o ile znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa nie jest pracownikom potrzebna, to każda osoba powinna mieć pojęcie jak obsłużyć gaśnicę. Po nowelizacji absurdu prawnego pracownicy, jak dawniej będą przechodzić podstawowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podobne artykuły