Sześć aut w rowie

PRUŚCE. W minionym tygodni zima pokazała co potrafi, pokrywając drogi powiatu niebezpiecznym lodem. W Pruścach doszło aż do sześciu zdarzeń spowodowanych śliską jezdnią. 

Samochody jadące czwartkowym przedpołudniem od strony Wągrowca ku Rogoźnu – i to nawet najostrożniej – dotarłszy do ostrego zakrętu w Pruściach zjeżdżały z drogi do pobliskiego rowu, bądź zderzały się ze sobą. 

Dopiero około 12:30 w niebezpiecznym miejscu pojawiła się pierwsza piaskarka. 

Poszkodowanym przypominamy, że za stan drogi – w tym przypadku wojewódzkiej – odpowiada jej zarządca a pośrednio firma, która ma w swych obowiązkach zimowe utrzymanie drogi we właściwym stanie. Można od zarządcy dochodzić na- prawy szkody, o ile powstała ona z jego winy.

Podobne artykuły