Ranking gimnazjów w regionie

ZIEMIA OBORNICKA.  Centralna Komisja Egzaminacyjna oficjalnie potwierdziła z nowym rokiem wyniki egzaminów w różnych typach szkół, podając je do publicznej wiadomości. Po publikacji wyników szkół podstawowych w regionie, w tym nuemrze podajemy wyniki gimnazjów. 

Na podstawie średniego wyniku egzaminu gimnazjalnego na koniec szkoły, jaki przeprowadzono na wiosnę we wszystkich szkołach Polski, utworzyliśmy listę rankingową gimnazjów dla całego regionu. Egzamin składał się z dwóch osobno punktowanych części – matematyczno-przyrodniczej oraz humanistycznej.  Miejsce szkoły w rankingu wyznacza suma punktów z obu części.

Wyniki podajemy w punktach – ich średnia dla całego kraju wynosiła 57,9 (27,1+30,8). Niestety, wszystkie szkoły Ziemi Obornickiej znalazła się poniżej tej średniej. Jedynie szkoły z Rożnowa i Ryczywołu miały wyższą średnią w  części matematyczno-przyrodnieczej, a szkoła w Objezierzu uzyskała dokładnie średnią krajową w części humanistycznej.

Dodajmy, że przy ocenie pracy szkoły bierze się pod uwagę wiele czynników. Wśród nich ważnym, ale nie jedynym, jest wynik egzaminów zewnętrznych, mierzących umiejętności możliwe do sprawdzenia w formie pisemnej i opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. Postrzeganie efektywności pracy szkoły jedynie przez pryzmat wyniku uzyskanego na egzaminie, bez uwzględniania warunków, w jakich ona funkcjonuje, jest nieuprawnione i może być krzywdzące (lub niezasłużenie pozytywne). Jednakże jakiś miernik obiektywny w naszym rankingu przyjąć musieliśmy, więc stały się nim wyniki egzaminów gimnazjlistów na koniec szkoły.

1. Objezierze 56,8 (26,0+30,8)

2. Ryczywół 56,4 (27,7+28,7)

3. Rożnowo 56,3 (26,4+27,6)

4. Parkowo 54,9 (24,6+30,3)

5. G1 Oborniki 54,0 (26,4+27,6)

6. Chludowo 52,3 (23,4+28,9)

7. Połajewo 52,3 (24,1+28,2)

8. G1 Rogoźno 52,1 (24,4+27,7)

9. Kiszewo 51,5 (26,0+25,5)

10. Gościejewo 51,4 (22,1+29,3)

11. G2 Rogoźno 50,3 (21,9+28,4)

12. Młynkowo 49,8 (23,6+26,2)

13. G3 Oborniki 47,9 (22,2+25,7)

14. Ludomy 46,7 (23,7+23,0)

Podobne artykuły