Wędkarski nowy rok

OBORNIKI. 30 grudnia 2008 zarząd Koła PZW nr 32 w Obornikach dokonał podsumowania roku i uchwalił preliminarz budżetowy koła na rok 2009 . 18 stycznia zaplanowano odbyć zawody podlodowe na jeziorze śremskim. Zapisy chętnych przyjmowane będą 15 stycznia w sekretariacie Koła od goziny 18 do 20. Wyjazd uczestników zawodów nastąpi o godzinie 7 z parkingu usytuowanego na ul. 11 Listopada. 31 stycznia o godzinie 16 w sali Klubu Emerytów i Rencistów oraz Inwalidów w Obornikach odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła. Obecność członków koła na zebraniu rocznym jest obowiązkiem statutowym. 

Podobne artykuły