Ranking szkół podstawowych w regionie

ZIEMIA OBORNICKA. Centralna Komisja Egzaminacyjna oficjalnie potwierdziła z nowym rokiem wyniki egzaminów w różnych typach szkół, podając je do publicznej wiadomości. Będziemy je stopniowi na naszych łamach publikować. 

W tym numerze na podstawie średniego wyniku ze sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej, jaki przeprowadzono na wiosnę we wszystkich szkołach Polski, utworzyliśmy listę rankingową szkół podstawowych dla całego regionu. Wyniki podajemy w punktach – ich średnia dla całego kraju wynosiła 25,8. Niestety, więszkość szkół podstawowych Ziemi Obornickiej znalazła się poniżej tej średniej.

Dodajmy, że przy ocenie pracy szkoły bierze się pod uwagę wiele czynników. Wśród nich ważnym, ale nie jedynym, jest wynik egzaminów zewnętrznych, mierzących umiejętności możliwe do sprawdzenia w formie pisemnej i opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. Postrzeganie efektywności pracy szkoły jedynie przez pryzmat wyniku uzyskanego na egzaminie, bez uwzględniania warunków, w jakich ona funkcjonuje, jest nieuprawnione i może być krzywdzące (lub niezasłużenie pozytywne). Jednakże jakiś miernik obiektywny w naszym rankingu przyjąć musieliśmy, więc stały się nim wyniki sprawdzianu uczniów klas szóstych na koniec szkoły podstawowej.

1. Boruszyn 27,5

2. SP2 Oborniki 25,2

3. Maniewo, Białężyn, Chludowo 25,1

6. Rożnowo 24,7

7. Parkowo 24,4

8. Ryczywół 24,1

9. SP4 Oborniki, Połajewo 24,0

11. Pruśce 23,7

12. SP2 Rogoźno 23,3

13. Budziszewko 23,1

14, Kiszewo 22,6

15. SP3 Rogoźno 22,3

16. SP3 Oborniki 22,1

17. Chrustowo 21,6

18. Gościejewo 21,0

19. Objezierze 19,9

20. Lipa 19,7

21. Ludomy 19,1

Podobne artykuły