Wyższe dopłaty w żłobku

OBORNIKI. Rada miejska Obornik po raz trzeci w tym roku pochyliła się nad problemem opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim. Gdyby nie zwiększono i tym razem dopłaty rodziców, żłobek najprawdopodobniej by zbankrutował. Według informacji, jaka trafiła do Henryka Łukaszewskiego od kierowniczki żłobka, pomimo dopłaty gminy po 600 złotych do każdego dziecka wciąż jej brakuje 25 tysięcy, by żłobek mógł choć najskromniej przetrwać. 

Zaproponowano, by rodzice dopłacali miesięcznie po 230 zł jeżeli w żłobku jest ich dwoje dzieci, natomiast 270 złotych, gdy tyko jedno dziecko z rodziny. 

Warto wyjaśnić, że z dopłaty, którą gmina przekazuje żłobkowi, ten może opłacać jedynie świadczenia zdrowotne (opiekunki, lekarz, pielęgniarka). Resztę muszą płacić rodzice. Ostatecznie radni przyjęli nowe stawki bez sprzeciwu, przy jedynie dwóch głosach wstrzymujących. 

Podobne artykuły