Nowi skarbnik i sekretarz Połajewa

POŁAJEWO. Sesja rady gminy 29 grudnia w Połajewie była szczególna. W porządku obrad znalazły się bowiem uchwały, które spowodowały zmiany na najważniejszych w urzędzie gminy stanowiskach. 

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowej sekretarz gminy Elżbiety Rajmann. Pani Elżbieta po wielu latach pracy przeszła na zasłużoną emeryturę. Radni i sołtysi gminy uhonorowali Elżbietę Rajmann wręczając jej wspaniały bukiet kwiatów i pamiątkowe niezwykle gustowne grawerowane podziękowanie. Pozostali pracownicy mieli okazję podziękować pani sekretarz za owocną współpracę na oddzielnym spotkaniu. 

Radni podczas sesji podjęli się ponadto powołania nowego sekretarza gminy. Na wniosek wójta na to stanowisko z dniem 30 grudnia powołano Sławomira Krygra. 

Zmiany nastąpiły również na stanowisku skarbnika gminy. Na początku października zmarła dotychczasowa skarbnik Małgorzata Grabarz. 20 stycznia, na wniosek wójta i zgodnie z uchwałą połajewskich rajcó,w na to stanowisko zostanie powołana Aldona Mądrowska, która podejmie się kierowania finansami gminy, choć dopiero po powrocie z urlopu macierzyńskiego. 

Obie nowo powołane osoby są młode i ambitne oraz związane z urzędem (oboje byli dotychczas etatowymi pracownikami w urzędzie), znające specyfikę gminy Połajewo i jej problemy. Już teraz życzymy im powodzenia i wytrwałości w pracy na nowych stanowiskach na rzecz gminy Połajewo.

Podobne artykuły