Dla strażaków z Połajewa

POŁAJEWO. Podczas grudniowej sesji rady gminy w Połajewie w sprawie ustalenia stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu. Radni uchwalili ekwiwalent za każdą godzinę udziału członka OSP w działaniu ratowniczym w wysokości 10 zł. 

Ekwiwalent za każdą godzinę udziału w działaniu dotyczącym zbierania i usuwania rojów, gniazd owadów stwarzających zagrożenie dla ludzi i zwierząt oraz w ww. szkoleniach wynosić będzie 5 zł. Ekwiwalent wypłacany będzie na wniosek złożony do wójta przez prezesa i naczelnika jednostki OSP biorącej udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu.

Podobne artykuły