Aż 2 miliony złotych na inwestycje w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. Znane są już wysokości wydatków, jakie poniesie w roku 2009 samorząd gminy Ryczywół na różnego rodzaju inwestycje. Podczas ostatniej w 2008 roku sesji, która odbyła się 30 grudnia, radni przyjęli projekt uchwały dotyczącej budżetu, w tym plan najważniejszych wydatków. 

W 2009 roku gmina Ryczywół przeznaczy swe środki na następujące inwestycje: budowę kolektora sanitarnego Gorzewo-Ludomy  500 tys. zł, budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Ryczywole 120 tys. zł, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Ryczywole ok. 370 tys. zł. 

W przyszłym roku planowane są również dwie duże inwestycje z zakresu transportu. Będzie to budowa drogi w Ryczywole oraz przebudowa ulic na osiedlu, na które radni zabezpieczyli w budżecie odpowiednio 200 tys. zł i 850 tys zł. 

Najmniej wyda gmina na działania z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Tu przeznaczono jedynie 55 tys. na wymianę pokrycia dachowego na jednym z budynków komunalnym.

Podobne artykuły