Spóźnione stypendia

POWIAT OBORNICK. Sześciu uczniów oraz 10 studentów zamieszkałych na terenie powiatu obornickiego otrzymało stypendium.  Zostaną im one wypłacone jeszcze w grudniu ze spłatą odpowiednio dla uczniów za okres od 1 września do 31 grudnia 2008 roku (po 250 zł miesięcznie), zaś dla słuchaczy i studentów – za okres od 1 października do 31 grudnia 2008 r. (po 300 zł miesięcznie). 

Ktoś mógłby powiedzieć – jak to, koszty uczący ponoszą od początku jesieni a stypendium dostaną dopiero zimą? Wydział oświaty starostwa powiatowego tłumaczy się, iż dopiero 22 grudnia wpłynęło do nich pismo Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zawierające infor- macje dotyczące stypendiów, które zarząd województwa przyznaje uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom i studentom na stałe zamieszkałym na terenie naszego województwa i powiatu. Jednocześnie wspomniany wydział gratuluje otrzymania wsparcia finansowego uczniom i studentom, o których wyżej mowa. Gratulacje się bez wątpienia im należą, bo jakby wydział, zechciał, to uczący się dostaliby stypendia dopiero w maju.

Podobne artykuły