Sporna i ciemna

OBORNIKI. Mieszkańcy ulicy Nad Wartą są w znacznej mierze właścicielami swego osiedla. Wybudowane tam domy są ich własnością, choć teren choć jest spółdzielni mieszkaniowej. Formalnie tylko, bo przecież faktycznie należy do jej członków. Problem stanowi jednak sama ulica. Ta należała do spółdzielni tak długo, aż prezes nie przekazała owej drogi gminie. Gmina jej nie formalnie jednak przyjęła, bo Trybunał Konstytucyjny  odrzucił prawo, które pozwalało do zmuszania gmin do przejmowania wraz z drogami także obowiązków ich utrzymywania. 

Spór pomiędzy gmina a spółdzielnią trwa a obywatele pytają kto ma łożyć na oświetlenie ulicy Nad Wartą. Prąd kosztuje a spółdzielnia nie bardzo chce zań płacić. Radny i mieszkaniec tej ulicy Waldemar Cyranek uważa, że za oświetlenie prywatnego osiedla powinni płacić wszyscy podatnicy. Odmiennego zdania jest mieszkaniec osiedla i wiceburmistrz Bogdan Bukowski, którego zdaniem płacić za oświetlenie winni spółdzielcy, ale tylko z ulicy Nad Wartą. Nie bardzo wydaje mu się sprawiedliwe, by całe osiedle łożyło na oświetlenie jednej ulicy.   

Podobne artykuły