Toast sołtysów

OBORNIKI. W minionym tygodniu spotkali się w sali sesyjnej urzędu miejskiego niemal wszyscy oborniccy sołtysi. Spotkali się na toaście świątecznym i ostatniej w tym roku naradzie. 

Nim jednak rozpoczęto spotkanie, dzieci z przedszkola Bajeczka wystąpiły z jasełkami. Wprowadziły tym zebranych w iście świąteczny nastrój. 

Gospodyni toastu burmistrz Anna Rydzewska zaczęła od podziękowania Adamowi Stańko za wieloletni trud sołtysowania w Łukowie i przedstawiła sołtysom jego następczynię, Anetę Cholewo. Nową koleżankę powitała przewodnicząca stowarzyszenia sołtysów Irena Madziarek słowami – witamy w rzeczpospolitej babskiej. Jest pani już 13 kobietą sołtysem na ziemi obornickiej. 

Po życzeniach i podziękowaniach przyszedł czas na toast a potem samą naradę. Skarbnik Joanna Kus-Gzyl wspomniała o rozliczeniach i przygotowaniu planów finansowych na rok przyszły. Anna Rydzewska o nowych przepisach obdarowywania wsi, gdzie nagrody pieniężne zastąpią nagrody rzeczowe a Krzysztof Sroka poprosił ich o zaplanowanie kolejnych imprez wiejskich. Irena Madziarek powiedziała słów kilka o minionej wyciecze sołtysów i przeszła do spraw organizacyjnych stowarzyszenia. 

Wiceburmistrz Bogdan Bukowski zaapelował o śmiałe propozycje dotyczące miejsca kolejnych dożynek, ponieważ o ile są już dwie kandydatury zorganizowania turnieju wsi, to przygotowania na swym terenie dożynek wiążących się z ogromem pracy nikt nie chce się podjąć. Reakcja była niemal natychmiastowa. Sołtys Maniewa Janina Borucka zgłosiła akces swej wsi, by ta przygotowała kolejne dożynki. 

Dyskutowano jeszcze długo i owocnie a wszystko to w miłej i rzeczowej atmosferze. 

Podobne artykuły