Nie chcą świetlicy?

GÓRKA. Po likwidacji w Górce szkoły władze gminy zgodnie z wcześniejszą deklaracją mają zamiar urządzić w części pomieszczeń wiejską świetlicę. Z magistratu wysłano na ręce sołtysa Tomasza Kuźniaka list z prośba o określenie przyszłej funkcji świetlicy. Założono, że mieszkańcy wsi najlepiej wiedzą jak ma ona wyglądać, jak być wyposażona i jakie spełniać funkcje. Wobec braku odpowiedzi jeszcze dwukrotnie wzywano sołtysa i radę sołecką do określenia się w tej sprawie. 

Podczas spotkania sołtysów Anna Rydzewska prosiła go po raz czwarty, by w sprawie świetlicy wypowiedziało się za jego pośrednictwem społeczeństwo Górki, któremu władze nie chcą w tej sprawie niczego narzucać. – Bez odrobiny inicjatywy z waszej strony nic nie uda się nam zrobić – powiedziała burmistrz Obornik.  

Być może mieszkańcom Górki nie zależy na świetlicy? Odpowiedź, nawet negatywna, też będzie odpowiedzią. 

Podobne artykuły