Pół wieku honorowego krwiodawstwa

ROGOŹNO. W listopadzie minęła 50 rocznica powstania ruchu honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Z tej okazji w miniony piątek zorganizowano w Rogoźnie spotkanie, na którym uhonorowano krwiodawców z całego powiatu obornickiego.

Wśród zaproszonych znaleźli się władze samorządowe z wszystkich gmin powiatu, przedstawiciele regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Poznaniu, zarządów  PCK, dyrektorzy szkół  i najważniejsze osoby tej uroczystości – honorowi dawcy.  Okolicznościowe wystąpienie wygłosiła prezes zarządu rejonowego PCK w Obornikach Urszula Bak.  Z zachowanej dokumentacji wynika, że Rogoźno jest pierwszym miastem, które rozpoczęło akcję otwartego oddawania krwi, nie ma jednak dokumentów, które umożliwiłyby podanie liczby dawców i ilości oddanej krwi z tego najwcześniejszego okresu. Wiadomo jednak, że pierwsi honorowi dawcy pojawili się tam w latach 60- tych XX wieku. 

Pierwszą akcją, z której pozostała dokumentacja, przeprowadzono 5 grudnia 1964 roku na terenie nieistniejącej już dziś Rofamy. Zebrano wówczas ponad 28 litrów krwi od pracowników rogozińskich zakładów. 

Od lat 70-tych XX wieku honorowe krwiodawstwo w powiecie obornickim cały czas rozwija się, pozyskując nowych członków, głównie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Niestety, krwi cały czas brakuje, szczególnie najmniej popularnych grup z odczynnikiem Rh-. Dlatego tak ważne są organizowane akcje krwiodawstwa. 

Obecnie w powiecie obornickim działają trzy kluby honorowych dawców krwi – w Obornikach, Rogoźnie i Ryczywole. W 2008 roku zorganizowano łącznie 11 akcji krwiodawstwa, podczas których zarejestrowało się 718 chętnych krwiodawców, z których aż 645 oddało krew. Dzięki nim zebrano w tym roku prawie 290 litrów tego bezcennego leku. 

Dni honorowego krwiodawstwa były okazją do przekazania osobom oddającym krew wyrazów uznania i podziękowania. Odznakę honorową PCK otrzymały opiekunki szkolnych kół Mirosława Stanuch i Alicja Jastrząbek. Odznaką zasłużonego honorowego dawca krwi III stopnia wyróżniono najaktywniejszych krwiodawców po- wiatu obornickiego. Byli to Jolanta Pacholczak, Małgorzata Wieśniak, Wiesław Cieciura, Jan Lis, Stanisław Suszek, Tomasz Michalski i Lech Nowak.

Za długoletnie honorowe oddawanie krwi i działalność na rzecz krwiodawstwa okolicznościowe statuetki i dyplomy otrzymali zasłużeni długoletni działacze –  Aleksandra Woźniczka, Władysław Dziwiński, Stanisław Waliszewski, Tadeusz Nowaczyk i Ireneusz Kasperczak. 

Wielu z krwiodawców przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, lat oddawało krew. Niektórzy po 40 i więcej litrów. Okolicznościowymi statuetkami wyróżniono aż 70 osób. Na zakończenie części oficjalnej dla zebranych wystąpił chór Echo.

Podobne artykuły