Nowe opłaty za ryczywolskie ścieki

RYCZYWÓŁ. Ryczywolscy radni przyjęli większością głosów uchwałę dotyczącą taryf za zbiorowy odbiór ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Ryczywole. 

Propozycje ceny ścieków na rok 2009 w Ryczywole kształtują się następująco: ścieki bezpośrednio wprowadzane do kanalizacji – 3 zł za 1 metr sześcienny netto, ścieki odprowadzane do szamb obliczane według zużycia wody na osobę (80l/dobę) lub wskazań wodomierza według mnożnika 0,3 – 1,46 zł za 1 metr sześcienny  netto z wyłączeniem wody zużytej do celów produkcji rolnej. 

Podobne artykuły