Komunalne w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. Podczas ostatniej sesji radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny mieszkań komunalnych. Ceny lokali zostały ustalone przez rzeczoznawcę.

Zaproponowano udzielenie bonifikaty wysokości 60% ceny dla nieruchomości usytuowanych na Kolejowej 19/1-5, Czarnkowskiej 25/1 i Czarnkowskiej 25/3 oraz Pl. 1 Maja 11/3 w Ryczywole oraz w Wiardunkach 9/1 i 9/2.  Dla pozostałych dwóch lokali, czyli mieszkań przy Osiedlu Parkowym 14/1 i 14/2 w Ryczywole ze względu na gorszy stan lokali rada przyjęła cenę z bonifikatą 80%. Dodatkowo, jeśli wpłata wyznaczonej sumy będzie dokonywana gotówką, przyszły właściciel zapłaci 10% mniej.

Podobne artykuły