Będzie drożej za wodę i ścieki w Obornikach – i to znacznie

OBORNIKI. W miniony piątek podjęto uchwałę o zatwierdzeniu nowych taryf za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Tu jednak jest zła wiadomość. Będzie drożej i to znacznie. 

Stawki wzrosną średnio o około 26%. Dla odbiorców indywidualnych woda kosztować będzie 2,81 zł za metr sześcienny a ścieki 6,33 zł Abonament miesięczny wyniesie 3,60 netto. Do tych cen trzeba jeszcze dodać 7% podatku VAT.

Tomasz  Augustyn przyznał, że – nasze ceny nie są niskie, ale też nie jesteśmy na maksymalnym poziomie. Jego spółka musi odprowadzić 6,5% podatków a to ponad milion złotych. Aby ceny nie były nadmiernie drastyczne, gmina dołoży do opłat klientów ok. 800 tys. złotych. Zniweluje to nieco 26% podwyżkę cen. Mimo to z każdej kieszeni odbiorcy wypłynie średnio o ok. 10 złotych więcej niż rok temu. Przyczyną tak wysokich podwyżek jest szybki przyrost sieci i co za tym idzie majątku spółki wodociągowej. Wraz z tym wzrostem majątku będą rosły kosztu amortyzacji, a skoro koszty to i stawki, które mogą je pokryć. 

– Gmina będzie to co roku niwelować podwyżki dopłatami, ale zmienić tego nie można, bo będą wciąż jeszcze dochodzić nowe inwestycje. Tego procesu nie da się zatrzymać – powiedziała Anna Rydzewska. 

Spółka chce w roku przyszłym zainwestować 2 mln zł z własnych pieniędzy w  infrastrukturę wodnokanalizacyjną a rok później ponad 84 mln złotych. To znów zwiększy amortyzację i podatki. 

– Na zrzucie ścieków spółka ma zerową marżę. Klienci pokrywają tylko koszty – zapewnił Tomasz Augustyn. Aby zminimalizować koszty trzeba przebudować oczyszczalnie tak, by nie trafiały tam wody opadowe i z roztopów. Według Kazimierza Adamka w czasie deszczu ilość wody w oczyszczalni zwiększa się o 100%. – Trzeba opracować system opłat z firm i od zarządców dróg dotyczących  zrzutu wód opadowych – zakończył temat Bogdan Bukowski. 

Tyle przyszłość. Teraz pozostaje płacić i płakać albo oszczędzać wodę. Radni wysłuchawszy argumentów jednogłośnie podnieśli dłonie za nowymi stawkami.

Podobne artykuły