Ryczywolski podatek

RYCZYWÓŁ. Na ostatniej sesji radni podjęli się określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009. Problem tych stawek podatkowych był już poruszany na październikowej sesji w Ryczywole – o czym pisaliśmy wcześniej – ale rozbieżne opinie radnych co do wysokości stawek i rozmowy z samymi przedsiębiorcami skłoniły radę do przedys- kutowania tematu raz jeszcze. 

Ostatecznie postanowiono utrzymać stawki z roku 2008, co uznano za rozwiązanie najkorzystniejsze. I tak, dla najliczniej reprezentowanych w gminie pojazdów, czyli ciągników siodłowych dwuosiowych o masie całkowitej nie mniejszej niż 31 ton stawka podatku w przyszłym roku wynosić będzie 1820 zł, zaś właściciele 22 ciągników siodłowych dwuosiowych od 12 do 25 ton zapłacą podatek w wysokości 1230 zł. Za przyczepę trzyosiową o ładowności od 12 do 36 ton trzeba będzie zapłacić 1000 zł podatku, a za przyczepę trzyosiową o ładowności od 36 ton  1230 zł. 

Podobne artykuły