Ryczywolska hala

RYCZYWÓŁ. W minionym tygodniu podjęto decyzję w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej w Ryczywole. Hala czynna będzie w dni powszednie od 8 do 21, a w dni wolne od pracy – zgodnie z terminarzem zaplanowanych imprez. Wstęp do hali i części socjalnej mają dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem opiekuna, kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego oraz osoby prywatne. Oczywiście obowiązkowy jest odpowiedni strój, w tym czyste obuwie sportowe z jasną podeszwą.

Przy okazji uchwalenia regulaminu ustalono odpłatność za korzystanie z hali w kwocie 10 zł za jedną godzinę płatną w kasie urzędu gminy. W porównaniu z opłatami w okolicznych halach nie jest to dużo. Hala jest dostępna po podpisaniu umowy na korzystanie z niej i uiszczeniu opłaty. Szkoła podstawowa, gimnazjum oraz Uczniowski Klub Sportowy Junior korzystają z hali bezpłatnie.

Podobne artykuły