Wzrośnie opłata targowa

RYCZYWÓŁ. Ryczywolscy radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru. Sprzedający artykuły spożywcze ze stoiska, straganu o długości do 2 m i szerokości 3 m i z pojazdu będą musieli zapłacić 8 zł, ze stoiska o dł. do 4 m i szer. 3 m – 15 zł, ze stoiska o dł. powyżej 4 m i szer. 3 m – 20 zł, ze stoiska narożnikowego – 25 zł, a z wózka, skrzynki, kosza – 5 zł Przy sprzedaży artykułów pozostałych sprzedawcy muszą się liczyć z następującymi opłatami: ze stoiska o dł. Do 4 m i szer. 3 m – 12 zł, ze stoiska o dł. Powyżej 4 m i szer. 3 m – 18 zł, ze stoiska narożnikowego – 22 zł, a z wózka, skrzynki, kosza – 5 zł. 

Poboru powyższych opłat dokonuje się w drodze inkasa. Dokonywanie inkasa radni powierzyli na targowisku Gminnej Spółdzielni „SCh” w Ryczywole, w pozostałych miejscach w gminie – panu Krzysztofowi Piechowiakowi. GS otrzymuje wynagrodzenie za inkaso w wysokości 75% skasowanych opłat. Ryczywolskie GS-y przeznaczają skasowane opłaty na inwestycje w targowisko. W ostatnim czasie spółdzielnia przesunęła ogrodzenie powiększając teren targowiska, kosztem miejsc parkingowych, co wywołało dyskusję wśród niezadowolonych z tego radnych. Wybudowana została też betonowa płyta dla handlujących artykułami spożyw- czymi. W trakcie remontu są znajdujące się w pawilonie handlowym przy targowisku toalety, wkrótce będzie można w nich korzystać również z ciepłej wody. Opłata targowa ma więc w tym przypadku swój sens.

Podobne artykuły