Wybrano władze Krainy Trzech Rzek

OBORNIKI. W piątek 17 października odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Głównym celem zebrania był wybór zarządu, rady oraz komisji rewizyjnej. To kolejny, bardzo ważny etap w działalności Lokalnej Grupy Działania, która połączyła we wspólnym interesie trzy gminy: Oborniki, które zainicjowały całe przedsięwzięcie, Murowaną Goślinę oraz Ryczywół.  Piątkowe zebranie otworzyła burmistrz Obornik Anna Rydzewska, po czym wybrano przewodniczący zebrania w osobie Konrada Strykowskiego z Murowanej Gośliny. Po uchwaleniu poprawek do regulaminu zebrania przystąpiono do dalszych wyborów. W głosowaniach jawnych zdecydowano o składzie zarządu, rady i komisji rewizyjnej. 

Zarząd będą reprezentować – Waldemar Krankiewicz (Murowana Goślina) – przewodniczący, Irena Madziarek (Oborniki) – zastępca przewodniczącego i Magdalena Swoboda (Ryczywół) – zastępca przewodniczącego. W skład rady weszli – z Obornik – Renata Wąsowicz – przewodnicząca oraz Anna Rydzewska, Krzysztof Sielski i Henryk Łukaszewski. Z Ryczywołu Marzena Otolińska, Janina Feldman, Alicja Łabiszak i Michał Bogacz a z Murowanej Gośliny – Marcin Buliński, Dariusz Wojcieszak, Michał Hałas i Piotr Skrzypczak. W ko0misji rewizyjnej zasiada c będą: Maria Koralewska (Ryczywół) – przewodnicząca, Roman Białachowski (Obor- niki) i Paweł Bukowski (Murowana Goślina).

Kolejnym krokiem w działalności LGD będzie przygotowanie i uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju i wnioskowanie w ramach programu Leader o finansowanie jej realizacji.

Podobne artykuły