Trzy wsie kanalizowane bez dalszej zwłoki

GMINA OBORNIKI. Minęły już dwa lata od dnia ogłoszenia naboru wniosków o pomoc w realizacji inwestycji gminnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2012. Władze Obornik chcą tą drogą uzyskać ponad 50 mln złotych wsparcia na dokończenie kanalizacji Obornik i okalających je wsi. 

Złożono projekt oraz dołączono wszelkie dokumenty i nic – skarży się burmistrz Anna Rydzewska i dodaje – kończy się ważność pozwoleń na budowę, o które wystąpiliśmy dwa lata temu. Rozumiem też oczekiwania społeczne. Mieszkańcy usłyszeli, że przy pomocy wsparcia unijnego planujemy ogromne zadanie i coraz częściej pytają, kiedy z tym ruszymy. Dotąd gmina nie mogła zacząć z własnych środków budowy kanalizacji pod rygorem utraty szansy na wsparcie unijne a jest ono niebagatelne. 

Jednak coś w tej sprawie wreszcie drgnęło i rząd dopuścił rozpoczęcie prac na tych odcinkach, gdzie zwłoka pociągnie za sobą największe straty, również z powodu przeterminowanej dokumentacji. Władze Obornik chcą z tej szansy skorzystać i jak najszybciej rozpocząć prace kanalizacyjne w trzech wsiach. Będzie to Bogdanowo, Kowanowo i Łukowo. Tam dokumentację wykonano najwcześniej. Reszta wsi oraz same Oborniki, będą musiały jeszcze poczekać, aż wnioski polskich gmin zostaną wreszcie zrealizowane. 

Podobne artykuły