Ślubowanie i nagrody

OBJEZIERZE. Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkole podstawowej imieniem J.I. Kraszewskiego w Objezierzu pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali przyjęci w poczet pełnoprawnych uczniów tej szkoły. Świadkami tego wydarzenia podczas odbywającej się akademii byli rodzice, byli pracownicy szkoły, sołtysi wsi oraz społeczność szkolna. 

Dzieci udowodniły, iż posiadły już pierwsze tajniki wiedzy uczniowskiej a piękne deklamacje wierszy i piosenki były dowodem doskonałej pamięci. Po ślubowaniu przyszedł czas na wręczenie nagród dyrektora szkoły. Akademię zakończył krótki program kabaretowy obrazujący rozterki nauczycieli a aktorami byli uczniowie klasy III. 

Podobne artykuły