Osiem złotych za gaszenie

RYCZYWÓŁ. Niedawno pisaliśmy o potrzebie rozwiązania problemu wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników. Problemem zajęto się podczas sesji rady gminy w Ryczywole, która odbyła się 15 października. Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenie wysokości owych ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych. 

Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej nakłada na rady gmin obowiązek ustalenia wysokości kwot dla członków OSP za udział w akcji ratowniczej i udział w szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez państwową atraż pożarną lub gminę. Sąsiednie gminy uporały się już z tym zagadnieniem i strażacy otrzymują symboliczne wynagrodzenie za czas poświęcony na służbę ochotniczą. Do tej pory strażacy z gminy Ryczywół nie otrzymywali za swoją służbę wynagrodzenia. 

Zgodnie z uchwałą ryczywolskich radnych od teraz za uczestnictwo w działaniu ratowniczym strażacy OSP będą otrzymywali ekwiwalent wysokości 8 zł za godzinę, zaś za uczestnictwo w szkoleniu pożarniczym – 5 zł za godzinę. Wypłata ekwiwalentu nastąpi po przedłożeniu imiennego wykazu strażaków biorących udział w akcji lub szkoleniu, zatwierdzonego przez gminnego komendanta OSP.  

Podobne artykuły