Obornickie święto nauczycieli

OBORNIKI. W ubiegłym tygodniu dzień edukacji narodowej obchodzili dyrektorzy i nauczyciele z gminnych szkół. Podczas spotkania w urzędzie miejskim uhonorowani zostali najlepsi z nich za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej na rzecz uczniów, szkoły i lokalnego środowiska. 

Uroczystość rozpoczęła artystyczna prezentacja Michała Surmy, Zuzanny Skrzypczak, Weroniki Majkowskiej, Mai Nogalskiej i Gracjana Hildebrandta –  gimnazjalistów z obornickiego Zespołu Szkół przygotowanych przez Edytę Bochińską i Justynę Mroczkiewicz. 

W tym roku gratulacje i wyróżnienia z rąk burmistrzów Obornik oraz kierownika wydziału oświaty  Edwarda Mączyńskiego odebrali: Przemysław Cebulski, Kazimierz Paprzycki, Justyna Bartol-Janasek, Roman Ostrowski, Aldona Święcichowska, Lidia Kurzawa-Pabin, Halina Siwicka, Małgorzata Wawrzyniak, Renata Minta-Repczyńska, Beata Busz, Aleksandra Szarzyńska, Renata Kijek, Barbara Bacic-Gaertner, Beata Molińska, Danuta Czechowska, Wiesława Boguszyńska, Joanna Soczewska, Violetta Borkowicz, Elżbieta Pauszek i Marlena Sadzik.

Obornicka oświata to bodaj największy zakład pracy w mieście. To 296 pełnozatrudnionych i 62 niepełnozatrudnionych osób. W tej liczbie największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani – 135 osób. Następnie: nauczyciele mianowani – 130, kontraktowi – 25 oraz 2 stażystów. Bez stopnia zawodowego są tylko 4 osoby. Właściwe funkcjonowanie placówek szkolnych zapewnia 141 pracowników administracyjno-obsługowych. 

W obecnym roku szkolnym na terenie gminy Oborniki działa: 9 szkół podstawowych (uczęszcza do nich 2133 uczniów zorganizowanych w 99 oddziałach), 5 gimnazjów (1119 uczniów – 45 oddziałów) oraz 4 przedszkola (340 dzieci – 13 oddziałów). Przy szkołach podstawowych zorganizowanych jest 15 oddziałów „0” z 279 dziećmi oraz 10 oddziałów przedszkolnych (dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat), które obejmują opieką 250 dzieci. Takie zestawienie przedstawił zgromadzonym na spotkaniu Edward Mączyński. Wszystkim pogratulował a i my przyłączamy się do życzeń 

Podobne artykuły