Nowe opłaty dla posiadaczy psów

RYCZYWÓŁ. Zgodnie z uchwałą rady gminy Ryczywół w przyszłym roku wzrośnie opłata od posiadania psów. Roczna stawka opłaty będzie wynosiła 26 zł za każdego psa podlegającego opodatkowaniu. Oplata płatna jest bez wezwania do dnia 15 maja każdego roku. Obowiązek uiszczenia opłaty za czworonoga powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pies pojawił się na stałe w naszym, domu lub obejściu. 

Od obowiązku płacenia za jednego psa zwolnieni będą sołtysi, którzy nie są objęci zwolnieniem ustawowym. Takie zwolnienie przysługuje natomiast z mocy ustawy rolnikom, którzy są zwolnieni od opłat za dwa psy na gospodarstwie. Należność za czworonogi będzie pobierania w formie inkasa, zaś osobami zobowiązanymi pobierać opłatę będą sołtysi każdej miejscowości. Opłatę za psa można również wpłacić na rachunek gminy Ryczywół za pośrednictwem poczty, banku lub w kasie urzędu gminy. 

Na koniec warto dodać, że w sąsiedniej gminie Oborniki całkowicie zrezygnowano z pobieranie podatku od psów. Jego ściągalność była i tak mizerna a płacący go żądali by w ramach owego podatku ktoś sprzątał po ich czworonogach. 

Podobne artykuły