Dwa życiorysy, szkoły i papieża

SYCYN. 105 rocznicę powołania szkoły w Sycynie rozpoczęto od mszy świętej. Po niej do szkoły przybyli liczni goście witani przez dyrektor Ewę Nowicką. Witała władze Obornik, księdza proboszcza Aleksandra Bylińskiego i siostrę Urszulę Lesiak, wizytatora z kuratorium, dyrektorów innych szkół, sołtysów i wiele innych osób a wśród nich byłych pracowników i nauczycieli oraz sponsorów szkoły. 

Ważnym punktem rocznicy było przekazanie sztandaru szkoły, który pani Olejnik w całości ręcznie na ten dzień wyhaftowała. Klasy pierwsze złożyły ślubowanie na ów sztandar. Patronem szkoły jest Jan Paweł II, co dodatkowo zobowiązuje. 

Rocznica istnienia szkoły związała się trwale z rocznicą powołania Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Oba te wątki przewijały się mocno w części artystycznej prezentowanej przez dzieci. Była też chwila na zapalenie zniczy przed kamieniem pamięci papieża Polaka. 

Po uroczystości nie szczędzono organizatorom jubileuszu szczególnie miłych słów i gratulacji. Członkowie komisji oświaty swoje adresy przygotowali nawet mową wiązaną i jedynie zastanawiać mogła zmiana zdania u radnego Marka Lemańskiego, który wychwalał szkołę pod niebiosa nie pomny, że podczas poprzedniej sesji  miejskiej rady krytykował jej zły stan techniczny, nie nadający się jego zdaniem do nauki. Na szczęście inni byli zdania przeciwnego i zwiedzając placówkę na każdym kroku dostrzegali zaradność dyrekcji, pracowitość nauczycieli i przyjazność 105-letniego budynku szkoły. 

Podobne artykuły