Będzie droga do oczyszczalni

RYCZYWÓŁ. Na ostatniej sesji w Ryczywole przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji w 2009 roku budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ryczywole o długości 550 metrół. Uchwała jest potrzebna też w celu uzyskania dofinansowania tej inwestycji. 

Odcinek drogi od ul. Czarnkowskiej w kierunku oczyszczalni ścieków uczęszczany jest przez mieszkańców oraz właścicieli gruntów położonych nad rzeką Flintą. Dodatkowym argumentem za inwestycją jest fakt, że droga ta uczęszczana jest przez samochody dowożące ścieki do oczyszczalni z terenu całej gminy. 

Obecnie stan techniczny drogi jest bardzo zły. Jednocześnie inwestycja ta wyeliminuje znaczne koszty ponoszone corocznie na przywracanie stanu drogi do używalności oraz zmniejszy koszty napraw i remontów sprzętu rolniczego właścicieli pól. 

Uznając za niezbędne wykonanie tego zadania rada gminy postanowiła zapewnić zabezpieczenie środków w budżecie gminy na realizację budowy drogi w kwocie 250 tys. złotych.

Podobne artykuły