Ważny projekt Maniewa

MANIEWO. Dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli oraz sołtys  Janiny Boruckiej udało się uzyskać dotację z Fundacji Wspomagania Wsi. Dzieci oraz mieszkańcy uczestniczyli w 10-dniowym projekcie edukacyjnym  „Upiększamy naszą wieś”. Zwiedzanie poznańskiej Palmiarni i Ogrodu Botanicznego, zabawa pod nazwą „graj w zielone”, czyli segregowanie krzewów i kwiatów oraz przygotowanie ich do posadzenia, prace ogrodnicze, możliwość obejrzenia trójwymiarowego filmu przyrodniczego oraz liczne quizy i pogadanki, to tylko niektóre z zajęć towarzyszących tej akcji.

Efektem jest zagospodarowanie i własnoręczne stworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Katolickiego w Maniewie. Program projektu ukierunkowany został na aktywizację społeczności lokalnej, a przede wszystkim na budowanie świadomości kulturalnej i ekologicznej najmłodszego pokolenia wsi Maniewo.  Konkursami z ciekawymi nagrodami oraz wspólnym ogniskiem w Maniewie pożegnano „pożyteczne” lato 2008. 

Podobne artykuły