Odszedł H.Kaliszan

GMINA OBORNIKI. W wieku lat 87 zmarł Henryk Kaliszan.  Zasłużony działacz społeczny i strażak, odznaczony między innymi medalem honorowym im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług w umacnianiu związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Henryk Kaliszan początkowo był związany z ziemią szamotulską a potem wroniecką.

Gdy jednak przybył w 1956 roku do Obornik objąć stanowisko dyrektora fabryk mebli, bardzo szybko zintegrował się z miejscowym społeczeństwem. Został mianowany prezesem OSP. Pełnił przemiennie funkcję prezesa zarządu powiatowego i gminnego, aż walne zebranie w 1996 uznało go tytułem prezesa honorowego OSP. 

Prywatnie ojciec obecnej dyrektor szkoły w Maniewie Krystyny Jagodzińskiej, niemal do końca uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez sołtys i radę sołecką Maniewa. 

Podobne artykuły