Zbyt drogie boisko

OBORNIKI. Pod koniec września odbył się kolejny przetarg na budowę w miejscy zwanym „wielką dziurą" nowoczesnego i ogólnie dostępnego boiska. Wyniki przetargu po raz kolejny dowiodły, że trudno będzie utrzymać najwyższy standard za kwotę zaplanowaną na ten cel w tegorocznym budżecie gminy. Tym razem najniższa zaproponowana przez potencjalnych wykonawców kwota wyniosła 700 tys złotych. 

Choć chcieliśmy najwyższego standardu, to jest to kwota o 200 tys. za wysoka – powiedziała burmistrz Rydzewska. Musimy teraz zadbać o wysoki standard, choć niekoniecznie najwyższy. Władze Obornik maja zamiar ogłosić kolejny przetarg w nadziei na kwotę, jaką na ten cel dysponują. To jednak oddaliło termin rozpoczęcia prac mających przekształcić dawne wyrobisko żwiru w nowoczesne i piękne zielone boisko.

 

Podobne artykuły