Straszna staruszka

OBORNIKI. Dwudziestopięcioletnia mieszkanka powiatu obornickiego zgłosiła policji, że w sobotę 27 września w czasie awantury sąsiedzkiej siedemdziesięciotrzyletnia kobieta z nią sąsiadująca, zagroziła jej oraz jej najbliższej rodzinie pozbawieniem ich życia.

Groźba była tak sugestywna, że wzbudziła u niej obawę jej spełnienia. Trudno o bardziej przykre zrządzenie losu niż złe sąsiedztwo, a już straszna staruszka to niemal tragedia. 

Podobne artykuły