Oborniki: 9 milionów zadłużenia przy 75 mln złotych budżetu

OBORNIKI. Podczas wrześniowej sesji rady miejskiej Obornik skarbnik Joanna Kus-Gzyl przedstawiła pokrótce wykonanie budżetu gminy w I półroczu bieżącego roku. W gminie pond połowa wszystkich dochodów stanowią dochody własne. Te ostały zrealizowane zostały z bardzo dobrym skutkiem. Skarbnik zapewniła zebranych, że w przypadku, gdy ktoś nie wniesie w terminie obowiązującej go opłaty bądź podatku, przypominają mu to specjalnym pismem. Jeżeli nie odniesie to rezultatu, napominają go bardziej stanowczo a w ostateczności występują do sądu o zapłatę. 

Skutek jest taki, że w kasie gminy pojawiło się nagle około 300 tys. złotych ze spóźnionych podatków, odsetek i egzekucji. Wykonanie budżetu oceniała też Regionalna Izba Obrachunkowa i ocena jest pozytywna. Zadłużenie gminy wynosi obecnie nieco ponad 9 mln złotych przy budżecie wynoszącym około 75 mln złotych. Rada jednogłośnie przyjęła informacje skarbnik Joanny Kus-Gzyl.

Podobne artykuły