Podpisano wspólne porozumienie

OBORNIKI. W czwartek 18 września podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy mającej na celu powołanie Lokalnej Grupy Działania i opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Sygnatariuszami tego dokumentu byli reprezentanci trzech gmin: Anna Rydzewska burmistrz Obornik, Tomasz Łęcki – burmistrz Murowanej Gośliny oraz wójt Ryczywołu Jerzy Gacek. 

Podczas spotkania w Sali sesyjnej obornickiego magistratu Anna Rydzewska powiedziała- wszelkie pieniądze, które wpłyną będą rozdysponowane proporcjonalnie do ilości mieszkańców w konkretnej gminie. Każdy z nas winien czuć się bezpieczny. Pierwszy etap, to będą projekty miękkie. Tu zaproponowała przykładowo wspólne wystawy i promocje czy wydawnictwa, a w tym foldery. – Musimy opracować teraz wspólne zadania – powiedziała na koniec gospodyni spotkania.

Podobne artykuły