Obornickie spotkanie Stowarzyszonych i Gospodarnych

OBORNIKI. Kilkudziesięcioosobowa grupa zrzeszona w rządzącym Obornikami stowarzyszeniu Samorządni i Gospodarni spotkała sie w minionym tygodniu, by podsumować dotychczasowe działania i wyznaczyć kierunek i zakres kolejnych zadań. Liderka stowarzyszenia Anna Rydzewska przez kilkanaście minut wymieniała to, czego udało się dokonać przez ostatnie sześć lat działania grupy i władz Obornik przez nią wybranych. 

Z pewnym smutkiem słuchali o nowych inwestycjach i konkretnych działaniach mieszkańcy Rogoźna, którzy podobnych oczekiwaliby w swej gminie. Potrzebujemy solidnej kanalizacji, dobrych dróg i skutecznego zarządzania majątkiem gminy usłyszeliśmy w grupie, w której zasiadali Edmund Kuźniak i Alina Grochowalska. 

Stowarzyszenie zrzesza osoby z różnych kręgów społecznych i opcji politycznych, zainteresowane dynamicznym a przy tym prospołecznym rozwojem gmin i powiatu obornickiego. Kolejne spotkanie są okazją do wymiany poglądów czy wyartykułowania swych oczekiwań wobec władz Obornik, wywodzących się w większości z SiG. 

Ta właśnie grupa wykreśla kierunki działań a zarazem wspiera ich wykonanie. Stowarzyszenie ma większość w radzie miejskiej Obornik a przewodniczy mu doświadczony działacz i były samorządowiec, Roman Białachowski. 

Podobne artykuły