Niedopatrzył się zlustrować

OBORNIKI. W poprzednim numerze informowaliśmy o tym, że prezes komunalnej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został ponownie powołany na swoje stanowisko, po tym jak z mocy prawa je utracił, gdy nie złożył oświadczenia lustracyjnego. Wcześniej wojewoda wielkopolski oświadczył nawet, że pisemnie przypominał Lewandowskiemu o tym obowiązku. Dziwiliśmy się też, że sam zainteresowany nie wyjaśnił publicznie, dlaczego nie złożył oświadczenia lustracyjnego. 

Wezwany do odpowiedzi prezes przesłał nam oświadczenie, w którym czytamy, że nie złożył stosowanego dokumenty „przez własne niedopatrzenie”. Dalej dowiadujemy się, że „powtórne oświadczenie złożyłem na ręce Wojewody Wielkopolskiego natychmiast po otrzymaniu informacji o moim niedopatrzeniu”. Oczywiście, złożenie oświadczenia po terminie nic w sytuacji Lewandowskiego nie zmieniło, a jak nas poinformowano w IPN, to jest już oświadczenie nieformalne, które nie będzie weryfikowane. Nadal więc nas dziwi decyzja rady nadzorczej przedsiębiorstwa, która zręcznie ominęła lustrację. 

Podobne artykuły