Zmiany w strategii

RYCZYWÓŁ. Decyzją radnych podczas ostatniej sesji dokonano zmian w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Ryczywół na lata 2007-2020. Zmiana dotyczy umiejscowienia w tym planie obiektów sakralnych, a mianowicie kościoła ewangelickiego wraz z terenem przykościelnym w Ryczywole, zespołu kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja przy ul. Stepczyńskiego w Ryczywole i zespołu kościoła parafialnego pw. Jana Chrzciciela w Ludomach.

Dotąd obiekty te były w wykazie obiektów objętych ochroną konserwatorską. Po zmianach świątynie wejdą w poczet obiektów architektury. Zmiana daje gminie większą możliwość na pozyskanie unijnych pieniędzy na modernizację obiektów sakralnych. Tekst Strategii jeszcze przed poprawkami można znaleźć podobnie jak inne plany strategiczne i inwestycyjne, w tym Plan Odnowy Miejscowości Ryczywół i Plan Odnowy Miejscowości Radom na oficjalnej stronie internetowej gminy Ryczywół .

Podobne artykuły