Pustułki nad Połajewem

POŁAJEWO. Wypuszczono tutaj cztery pustułki (Falo tinnunculus) – niewielkie sokoły, których głównym pokarmem są gryzonie. Pierwotnie miejscami lęgowymi tego ptaka były gniazda zajmowane po krukowatych w zadrzewieniach śródpolnych, ale z czasem ptaki zaczęły przenosić się do miast i gniazdować na wysokich budynkach. Obecnie prowadzone są starania, aby przywrócić tego ptaka terenom rolniczym polegające na wywieszaniu budek lęgowych na terenie wiejskim. 

W Połajewie również wywieszono 3 takie budki, które być może przyczynią się do tego, że ten gatunek pojawi się nad okolicznymi polami i łąkami wyłapując myszy i norniki. Razem z pustułkami wolność odzyskał też młody samiec błotniaka stawowego (Circus aeruginosus). Wszystkie ptaki pochodziły z poznańskiego ogrodu zoologicznego.

Podobne artykuły