Jubileusz parafii w Budziszewku

BUDZISZEWKO. W  niedzielę świętowano w Budziszewku 50- lecie erygowania parafii pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła. Prócz parafian na uroczystość przybyli też poprzedni proboszczowie a także liczni goście, by wysłuchać Mszy św koncelebrowanej przez arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. 

Ponowne powołanie parafii stało się doskonałą okazją do pokazania jej historii. Warto podkreślić, że została założona jeszcze w XIV wieku, a pierwsza wzmianka o budziszewskim kościele pochodzi z roku 1423. Historię tę tworzyło bardzo wielu ludzi związanych z Domem Bożym. Odnotowano jedenastu proboszczów, nadzorujących ich i wizytujących biskupów, licznych organistów i katechetów. Kolejne przebudowy i renowacje zmieniły wygląd kościoła, ale  od wieków stoi on w tym samym miejscu silnie związany ze wsią. Pierwszy całkowicie drewniany kościółek przetrwał tylko do połowy XVIII w. Gdy podupadł, zamknięto go i przez długie lata popadał w ruinę. Później odbudowany, przez pewien czas służył ewangelikom. Jednak w 1905 roku na mocy wyroku sądowego przywrócono kościół katolikom a ci go na nowo poświecili. Kościół ponownie zamknięto na czas II Wojny Światowej. Znów popadł w ruinę i znów go z niej dźwignięto.  

Po wyzwoleniu kościół po raz kolejny poświęcono i znów zaczął służyć mieszkańcom parafii. Jak odnotowano w księgach, przez ostatnie tylko 50 lat udzielono tam 918 chrztów, 343 śluby a do I Komunii przystąpiło 936 dzieci. Z budziszewskiego kościoła 438 parafian odprowadzono na cmentarz. 

Od 1 września ubiegłego roku parafia ma nowego zarządcę w osobie ks. Grzegorza Kulińskiego, kontynuatora długiej historii kościoła w Budziszewku. 

Podobne artykuły